tirsdag 24. januar 2012

5 generasjonar


Er me ikkje heldige? Vesle Nicolai på fanget til tippoldefar, som sit ved sidan av oldemor. Mommo og mamma i bakkant. 25.november 2011 kom den vesle, og no ser me fram til å treffast på dåpsfesten den 5. februar. Barnebarn er moro. :)